Skip to the content

Laatu ja ympäristö

Tiedämme, kuinka tärkeää toimituslaatu on asiakkaillemme. Terratecin asiakkaan on voitava luottaa siihen, että toimitamme lupaamamme juuri silloin, kun asiakas sen tarvitsee. Huolehdimme turvallisuusvaatimusten täyttymisestä kaikessa työssä, mitä teemme. Pyrimme minimoimaan toimittamiemme ratkaisujen negatiiviset vaikutukset ympäristöön.

Liiketoimintamme laatujärjestelmä asettaa reunaehdot toiminnallemme ja auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä ja valvomaan työmme laatua. Terratecin laatujärjestelmä perustuu ISO9001: 2015 -standardiin ja se integroi järjestelmällisesti terveys-, ympäristö- ja turvallisuustyön liiketoimintaamme.

Toimimme innovatiivisten palveluiden ja ratkaisuiden tuottajana markkinoilla, jossa asiakkaiden vaatimukset sekä teknologia kehittyvät jatkuvasti. Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan näkökulma kehittäessämme toimintatapojamme. Laatujärjestelmä on työkalu jatkuvaa kehitykseen, jolloin asiakas voi luottaa saavansa parhaan mahdollisen ratkaisun.