Skip to the content

Topografinen syvyyskartoitus

Terratec tekee topografista syvyyskartoitusta yksi- ja monikeilakaikuluotaimilla, multispektrikameralla, lentolaserkeilaamalla (vihreä laser) sekä profiloimalla. Monikeilakaikuluotaimella, johon on yhdistetty inertiayksikkö, saadaan kerättyä tarkkaa dataa pohjan muodoista.

Saadusta mittausdatasta voidaan muodostaa esimerkiksi 3D-maasto- ja korkeusmalleja sekä luokiteltuja pistepilviä tai ortokuvia asiakkaan haluamassa formaatissa.

Kartoituskohteita ovat esimerkiksi:
* Merenpohjan kartoitus satama-alueilla ja rannikkokohteissa sekä kanavissa
* Joet
* Järvet
* Vesivoimalaitosten altaat ja kanavat
* Vedenalaisten rakenteiden kartoitus

Paikannukseen käytetään GNSS-laitteistoa, jolloin mittaussensorin korkeus saadaan automaattisesti sisällytettyä aineistoon. Veden korkeuden vaihtelut eivät vaikuta mittaustuloksiin.Kuvassa näkyy aineiston keruu ilmalaserkeilauksella sekä kaikuluotaamalla, jolloin saadaan kartoitettua sekä vesialue että rannat ja ympäröivä maasto.

Data fra Kvina elven samlet inn med Bathymetri og supplert med multistråle ekkolodd.
Kuvassa oleva alue on kartoitettu Kvina-joelta Norjasta käyttäen batymetrista laserkeilausta sekä monikeilakaikuluotausta.

  DTM for Kvina elven, objekter og vegetasjon er fjernet.
Maastomalli Kvina-joelta, josta on poistettu kasvillisuus sekä rakennukset.

Lue lisää Terratecin tekemästä topografisesta syvyyskartoituksesta ja kaikuluotauksesta täältä.