Skip to the content

Luokiteltu pistepilvi

Laserkeilaamalla kerätty pistepilvi on monikäyttöinen tuote ja pisteitä voidaan luokitella monin eri tavoin. Yksi esimerkki luokitellusta pistepilvestä muodostetusta tuotteesta on maastomalli, joka kuvaa maaston pinnamuotoja ilman kasvillisuutta tai rakennuksia. Pistepilviaineistoa voidaan myös luokitella asiakkaan toivomalla tavalla ja kartoittaa esimerkiksi rakennuksia, siltoja, lumipeitettä, kasvillisuutta, sähkölinjoja, kallioita tai vesialueita.

Pistepilviaineistoa voidaan käyttää jatkoanalyyseissa, esimerkiksi analysoitaessa sähkölinjoille mahdollisesti kaatuvia puita, tieverkon kunnon kartoituksessa tai metsäomaisuuden kartoituksessa.

Luokittelu on automatisoitu annetun luokittelukriteeristön mukaisesti. Laadun varmistamiseksi luokitteluprosessia seurataan ja aineistoa korjataan tarvittaessa käsin ammattitaitoisen henkilöstön toimesta.