Skip to the content

Korkeuskäyrät

Topografiaa eli maapallon pinnanmuotoja ja korkeuden vaihteluja kuvataan topografisilla kartoilla. Useimmiten muodot esitetään korkeuskäyrinä. Korkeuskäyrän sisällä olevat pisteet ovat kartalla samalla korkeudella. Topografisessa kartassa määritetään erikseen käyräväli, joka kertoo kahden korkeuskäyrän väliin jäävän korkeusvaihtelun.


Korkeuskäyristä voi havainnoida maaston jyrkkyyttä sekä kaltevuuden suuntaa. Mitä lähempänä korkeuskäyrät ovat toisiaan, sitä jyrkempää maasto ko. kohdassa on. Korkeuskäyrien tulkitseminen on hyödyllinen taito maaston havainnoinnissa topografisten karttojen avulla.

Korkeuskäyrät ovat yleisin topografian esittämisen muoto kartoissa. Muita visualisointitapoja ovat esimerkiksi varjostukset ja korkeuden ilmaiseminen eri alueilla värien avulla. Aidot N2000-korkeuskäyrät luodaan laserkeilausaineistosta ja sovitetaan haluttuun kantakarttaan. Uusi korkeuskäyräaineisto toimitetaan asiakkaan haluamassa formaatissa. Korkeuskäyriä voidaan käyttää myös ortokuvien ja laseraineistosta muodostettujen karttojen kanssa päällekäin.