Skip to the content

Viistokuvaus

Terratecilla on paljon kokemusta erilaisten asiakasratkaisujen tuottamisesta ilmakuvausprojekteissa. Käytössämme on nykyaikainen kalusto sekä kehittämämme menetelmät viistokuvausta varten.

Viistoilmakuvauksessa voidaan ottaa viisi kuvaa kerralla: yksi suoraan alas ja neljä viistottain eri suuntiin, eteen, taakse ja molemmille sivuille lentosuuntaan nähden. Kuvasarjat otetaan alle sekunnin välein ja kuvilla on erinomainen päällekkäisyys. Näin kuvattava alue pystytään tallentamaan aukottomasti.

Toinen kuvausmenetelmä on kehitetty helikopterikuvausta varten, jossa suoritetaan samanaikainen laserkeilaus sekä otetaan kolme kuvaa kerralla: yksi suoraan alas, yksi eteenpäin ja yksi taaksepäin lentosuuntaan nähden. Menetelmä soveltuu erityisesti infrastruktuurin ja rakennetun ympäristön kartoittamiseen ja tallentamiseen.

Tyypillinen maastoresoluutio (Ground Sampling Distance) viistokuville on yhden ja 15 cm:n välillä riippuen lentokorkeudesta. Kuvauksen jälkeen Terratec jälkikäsittelee kuvat asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Kuvamateriaali on tasalaatuista tarkkuudeltaan ja valotukseltaan.

Ilmakuvissamme on hyvä erottelukyky ja yhteneväisyys sekä valoisilla että varjossa olevilla alueilla ja asiakas saa aina korkealaatuisen tuotteen toiveidensa mukaisesti.

Tyypillisiä viistokuvien käyttökohteita ovat:

* Fotorealistiset 3D-kaupunkimallit
* Infrastukruktuurin, kuten rautateiden, yksityiskohtainen kartoitus
* Erilaiset katselujärjestelmät
* Julkisivukuvat
* Stereokartoitukseen perustuvat maastomallit