Skip to the content

Syvyyskartoitus

Terratecilla on kattava kokemus syvyyskartoituksesta laserkeilausmenetelmin (vihreä laser) niin suola- kuin makeanveden kohteissa sekä jokiympäristöissä. Lentolaserkeilauksella aineistoa saadaan kerättyä sekä kartoitettavasta vesialueesta että ympäröivästä maastosta. Menetelmällä soveltuu erityisesti matalien vesistöiden ja ympäröivien maa-alueiden kartoitukseen suurella tarkkuudella.

Saatava aineisto on hyödyllistä pohjadataa esimerkiksi erilaisissa suunnitteluprojekteissa, muutostulkinnassa sekä tulva-alueiden kartoituksessa. Yhdistämällä kerätty syvyysaineisto ympäröivän maa-alueen topografia-aineistoon, saadaan kattavia maastomalleja kiinnostuksen kohteena olevasta alueesta.

Terratecilla on myös käytössä monikeilakaikuluotaimia, joilla voidaan täydentää syvyysmittausaineistoa alueilta, missä lentolaserkeilaamalla ei saada riittävän tarkkoja tuloksia.

Aineisto toimitetaan asiakkaalle usein maastomallina tai syvyys- ja korkeuskäyrinä. Kartoitetuista alueista on mahdollista toimittaa myös ortokuvat.