Skip to the content

Ilmakuvaus

Terratec operoi useita suuriformaattisia digitaalisia kameroita, joilla voidaan ottaa pystykuvia 500 – 9000 metrin korkeudesta. Laitteistolla voidaan kuvata pankromaattisia (mustavalko-), väri- (RGB), sekä lähi-infrakuvia (CIR). Pystykuvista voidaan toimittaa useita erilaisia kuvatuotteita, kuten väri- tai vääräväriortokuvia. Pystykuvan tyypillinen maastotarkkuus vaihtelee viiden ja 30 cm:n välillä riippuen lentokorkeudesta.

Ilmakuvia käytetään laajalti julkishallinnossa ja Terratec on osallistunut Maanmittauslaitoksen ilmakuvaustoimeksiantoihin Suomessa monen vuoden ajan.

Kamera kiinnitetään gyroskooppitoimiseen vakautettuun runkoon, jotta kamera osoittaa aina suoraan alas. Kuvauksen aikana GNSS / IMU -järjestelmä tallentaa paikkatiedon kuviin tarkkaa georeferointia varten. Terratec on kehittänyt paikkatiedon jälkikäsittelyä varten TerraPos-ohjelmiston, joka on tärkeä osa tehokasta ja tarkkaa aineiston tuotantoketjua.

Kuvaamisen jälkeen ilmakuvat käsitellään asiakkaan toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Kaikki kuvat ovat sävyiltään ja muilta ominaisuuksiltaan yhteneväisiä kautta kuvausprojektin.

Tyypillisiä pystyilmakuvien käyttökohteita ovat:

* Orto-oikaistut väri- ja väri-infrakuvat
* Fotogrammetriaan perustuva kartoitus
* Metsävaratiedon keruu ja muutostulkinta
* Kasvillisuuskartoitukset
* Tulva-aluekartoitukset
* Stereokartoituksella toteutettavat maastomallit