Skip to the content

Hyperspektrikuvaus

Näkyvän valon kuvaan (RGB-kanavat) voidaan lisätä esimerkiksi infrapunakanava, jolloin puhutaan multispektrikuvauksesta. Kun käytettäviä kanavia on satoja ja yksi kanava kattaa vain kapean osan elektromagneettisesta säteilystä, kutsutaan menetelmää hyperspektrikuvaukseksi.

Hyperspektrikuvamme kattavat näkyvän valon aallonpituudet (400-700 nm), lähi-infrapunasäteilyn (700-1000 nm) sekä lyhytaaltoinfrapunasäteilyn (1000-2500 nm) noin 500:n kanavan alueella. Näin voidaan kuvata, kartoittaa ja mallintaa hyvin pieniäkin asioita ja muutoksia, jotka eivät näy tavallisissa näkyvän valon kuvissa.

Hyperspektrikuvien käyttömahdollisuudet ovat miltei rajattomat. Kaupunkisuunnittelijat, tutkijat, metsänomistajat, tieinsinöörit ja muut ammattilaiset saavat käyttöönsä yksilöllisiä päätöksenteko- ja suunnitteluaineistoja.

Hyperspektrikuvien käyttökohteita ovat mm:
* Kohteiden automaattinen luokittelu ja irrottaminen suuremmasta aineistosta, esimerkiksi katot, aurinkopaneelit, ajoneuvot, kasvilajit tai mikä tahansa toivottu erilliskohde
* Maaston yleinen luokittelu: rakennukset, kasvillisuus, vesistöt, tiet ym.
* Aliluokkien luokittelu: erilaiset kattomateriaalit, kasvillisuustyypit tai lajisto, teiden päällysteet ym.
* Luokitellun aineiston analysointi: kasvillisuuden kunto/tuhot, rakennusten kunto ja vauriot, tiepintojen kunto ja vauriot ym.
* Vesistöt ja ranta-alueet: syvyystulkinta, vedenalaisen kasvillisuuden luokittelu, haitalliset aineet vedessä, öljypäästöt, veden sameuden muutokset, leväpitoisuuksien kartoitus
* Ympäristöhaittojen tulkinta ja tunnistaminen: maan pilaantuneisuus, ilmansaasteet ja epäpuhtaudet

Toimitamme aineiston kokonaisuudessaan tai toivotulla tavalla esikäsiteltynä. Tarjoamme myös hyperspektriaineiston analyysi- ja luokittelupalvelua.