Skip to the content

Kasvillisuusanalyysit ja -tulkinta

Tarjoamme kasvillisuusanalyysejä ja -tulkintaa infrastruktuurin hallinnan käyttöön sekä metsänhoidollisiin tarkoituksiin. Kavillisuusanalyysit sähkölinjojen, teiden ja rautateiden läheisyydessä tai aluepohjainen puulajitulkinta sekä kuolleiden puiden tunnistaminen ja riskikartoitus ovat esimerkkejä suorittamistamme analyyseistä.

3D-kasvillisuuskartoitusta tehdään laserkeilaamalla ilmasta ja maasta. Keilain voi olla kiinnitettynä lentokoneeseen, helikopteriin tai autoon. Keilauksen yhteydessä voidaan ottaa RGBI- tai hyperspektrikuvat tarkastelun kohteena olevasta alueesta.

Tie- ja rautatieverkoston ylläpidossa data ja analyysit kasvillisuudesta ovat tärkeitä määriteltäessä ylläpitoa vaativia alueita sekä teiden ja rautateiden turvallisuutta.

Metsien kartoituksessa kaukokartoitusdata tarjoaa tietoa puulajeista ja metsän ikä- ja kuntorakenteesta sekä muutoksista. Metsätuhot ja taudit voidaan havaita aikaisessa vaiheessa ja reagoida niihin menettämättä metsäomaisuutta. Kasvillisuusnalyyseillä voidaan tunnistaa myös suojelukohteita sekä haitallisia vieraslajeja.