Skip to the content

GIS

TIN model for tunnel and surface into ArcGIS online.

Paikkatietodata ja sen käyttö saa huomattavaa lisäarvoa GIS-järjestelmissä (Geographic Information System).

GIS-järjestelmässä paikkatieto pystytään esittämään helposti ymmärrettävässä muodossa erilaisilla visualisoinneilla. GIS-järjestelmä tarjoaa monipuolisia työkaluja analyysien ja raporttien tekoon käyttäjän haluamiin tarkoituksiin.

Suurten paikkatietomäärien kanssa Terratec tarjoaa GIS-järjestelmän hallintaa ja ylläpitoa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa saadaan luotua vakaa ja käyttäjäystävällinen ratkaisu. Asiakas pystyy päivittämään dataa itse tai asiakkaan niin halutessa Terratec voi tehdä tarvittavat päivitykset.