Skip to the content

Pintamallit

Laseraineistosta on mahdollista tuottaa pintamalleja (Digital Surface Model). Pintamallissa huomioidaan maaston ja ympäristön korkeimmat pisteet ja malliin sisältyvä maasto, kasvillisuus sekä rakennukset ja muut kohteet, jotka ovat maan päällä. Pintamalleja voidaan käyttää esimerkiksi kasvillisuuskartoituksissa tai erilaisten signaalinvoimakkuuksien ja meluarvojen laskennassa.

Mikäli samasta alueesta on olemassa pintamalleja eri ajankohdilta, voidaan ihmisen ja luonnon aiheuttamia muutoksia tulkita ja seurata mallien perusteella.