Skip to the content

3D-kaupunkimallit

3D-kaupunkimalli on asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity tuote kaupunkisuunnittelun, kaavoituksen sekä kansalaisvuorovaikutuksen käyttöön.

Terratec tuottaa eri kokoisia 3D-kaupunkimalleja toivotulla tarkkuudella ja yksityiskohtaisuudella. Malleihin voidaan sisällyttää realistiset tekstuurit viistoilmakuvista tai malli voidaan tehdä pelkästään laserkeilausaineiston perusteella.

Terratecillä on pitkä kokemus asiakkaiden konsultoinnista 3D-mallien tuotannon suhteen. Pystymme rakentamaan optimaalisen tuotteen käytössä olevaan budjettiin, laitteistoon, ohjelmistoihin ja julkaisualustaan nähden. Teemme yhteistyötä alan suurimpien ohjelmistoyritysten kanssa taataksemme 3D-sovellusten käyttäjille parhaimman mahdollisen käyttökokemuksen.

Tuottamamme 3D-kaupunkimalli voidaan integroida olemassa oleviin tietokantoihin ja GIS-järjestelmiin analyysiä ja visualisointia varten. 3D-kaupunkimallit toimitetaan asiakkaan toivomassa formaatissa ja tuemme yleisimpiä standardeja, kuten CityGML:ää.


Terratecilla on kasvava asiakaskunta, jotka käyttävät 3D-kaupunkimallejamme toiminnassaan. Malleja käytetään esimerkiksi seuraavissa sovelluksissa:

  • Varjostusten ja varjo-alueiden määrittely, näkyvyys, melu, tuuli, signaalin voimakkuus
  • Energiankulutus, aurinkopaneelien asettelu, lämmityskustannusten laskenta
  • 3D-katselujärjestelmät (myös web- ja mobiilipohjaiset)
  • Laajennettu ja virtuaalitodellisuus (AR / VR)
  • Kaupunkirakentamisen visualisointi, viestintä ja suunnittelu
  • Maanalaisten kohteiden mallinnus: tunnelit, kaapelit, viemäröinti sekä geologiset sovellukset
  • Kiinteistöomaisuuden hallinta ja kiinteistöjohtaminen
  • Hätätilat, luonnonmullistukset ja uhkatilanteet - simulointi, suunnittelu ja visualisointi